Steeds meer fietsende zeventigplussers onder verkeersdoden

Posted on

Het aantal overleden fietsers is al jaren ongeveer gelijk, maar het aandeel dat zeventig jaar of ouder is neemt toe, meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar overleden 119 mensen door een fietsongeluk. Ruim 57 procent van hen was zeventigplusser, terwijl dat aandeel in 2010 nog 49 procent was.

Het CBS doet geen uitspraken over de oorzaak van dit grotere aantal. Een woordvoerder zegt dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat snellere elektrische fietsen gevaarlijker zijn voor ouderen dan gewone fietsen.

“Dit komt doordat niet altijd wordt geregistreerd welk type fiets betrokken is bij een ongeluk. Ze zijn ook steeds moeilijker als dusdanig te herkennen, doordat niet altijd meer zo’n zichtbare batterij onder de bagagedrager zit. Het aantal elektrische fietsen wordt daardoor onderschat in de cijfers.”

Het CBS ziet verder dat er meer eenzijdige ongelukken met fatale afloop plaatsvinden. In twaalf jaar tijd is dit aandeel toegenomen van 25 naar 34 procent. In plaats van dat ze tegen een auto, boom of ander obstakel botsen, komen fietsers dan om door een val als gevolg van bijvoorbeeld een voet tussen de spaken, verkeerd sturen, slecht wegdek, gladheid of onwelwording.

Vorig jaar was 72 procent van de mensen die overleden zonder ergens tegenaan te fietsen zeventig jaar of ouder.

Alleen in 2019 lag het percentage 70-plussers dat overleed door een fietsongeluk nog hoger

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services