Sprawa europosłanki Adamowicz wraca do sądu. Apelacja prokuratury

Posted on

Wyrok uniewinniający Magdalenę A. zapadł 1 czerwca 2022 roku przed Sądem Rejonowym dla Gdańska Południe w Gdańsku. Akt oskarżenia prokuratura skierował w sierpniu 2020 roku. Zawiadomienie w sprawie Adamowicz złożył Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w październiku 2013 roku .Dotyczyło nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. 

 

Sąd nie przesłuchał „podstawowych” świadków

 

PK zaznaczyła, że po wyroku uniewinniającym posłankę do Parlamentu Europejskiego, prokurator niezwłocznie wystąpił do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie. “Sąd po upływie 3 miesięcy sporządził uzasadnienie wyroku. Prokurator po zapoznaniu się z jego treścią skierował środek zaskarżenia, w którym zarzucił sądowi I instancji, że wyrok został wydany z rażącym naruszeniem prawa” – podała Prokuratura Krajowa.

Sąd nie przesłuchał świadków

PK podaje, że “sąd całkowicie zaniechał przeprowadzenie postępowania dowodowego”, wymieniając m.in. brak przesłuchania w charakterze świadków członków najbliżej rodziny europosłanki.

 

“W toku postępowania świadkowie zmieniali wersję swoich zeznań, a zatem ich przesłuchanie było niezbędne dla dokonania  prawdziwych ustaleń” – podaje PK i informuje, że “świadkowie ci mają szczególne znaczenie” w sprawie.

 

ZOBACZ: Gdańsk. Sąd zamknął przewód sądowy ws. błędnego rozliczania podatków przez Magdalenę Adamowicz

 

PK w komunikacie zaznacza także, że sąd “całkowicie pominą dotychczasowe ustalenia wynikające z przepisów prawa podatkowego, utrwalonego orzecznictwa oraz poglądów doktryny i w konsekwencji wydał wyrok całkowicie odmienny od dotychczasowych obowiązujących poglądów prawnych”.

 

Prokuratura podkreśla także, że w pisemny uzasadnieniu wyroku, “Sąd wyraźnie stwierdził, że wyjaśnienia oskarżonej Magdaleny A. należy uznać w zasadniczej części za niewiarygodne. Jednocześnie Sąd uznał, że brak wiarygodności oskarżonej Magdaleny A. nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia i zapadły wyrok uniewinniający.”

Wkrótce przedawnienie zarzutów

Magdalena Adamowicz została oskarżona o popełnienie dwóch przestępstw karnoskarbowych kwalifikowanych. Jak podaje PK, miały polegać one na “nieujawnieniu w zeznaniach podatkowych za lata 2011-2012 dochodów w kwotach odpowiednio prawie 300 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych”.

 

Prokurator zaznaczył w apelacji, że długie rozpatrywanie sprawy europosłanki doprowadzi do przedawniania zarzucanych jej czynów. Przedawnienie nastąpi z początkiem przyszłego i 2024 roku. 

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo…

pgo/Polsatnews.pl

Czytaj więcej

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Tiktok Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.