Kamp informeerde Kamer verkeerd: ‘In 2013 meer gas verkocht dan nodig’

Posted on

Er is in 2013 meer gas gewonnen en verkocht uit het Groningenveld dan nodig was, verklaarde oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag tijdens zijn verhoor door de enquêtecommissie. Hij heeft de Tweede Kamer daarover destijds verkeerd geïnformeerd, omdat dit pas in 2015 duidelijk werd op het ministerie.

Dat jaar werd bijna 54 miljard kuub gas geproduceerd, zo’n 5 miljard kuub meer dan gepland. Kamp heeft de Tweede Kamer in die tijd verkeerd geïnformeerd over de oorzaken van deze hogere winning.

Hij vertelde aan de Kamer dat er drie oorzaken voor waren: er was meer gewonnen vanwege de koudere maanden, meer voor de opslagen en meer omdat er minder uit de kleine velden was gewonnen.

In 2015 kwam het ministerie erachter dat er in 2013 nog een oorzaak meespeelde. In die tijd is er gas uit het Groningenveld gewonnen om te mengen met gas van een andere samenstelling. Dat stond in een reconstructie die Economische Zaken maakte voor het onderzoek naar de aardbevingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Kamp had naar eigen zeggen een “rot gevoel” over het feit dat de informatie anders bleek te zijn dan wat hij aan de Kamer had verteld. “Bovendien bleek dat er bewust extra gas was verkocht.”

Of dit echt bewust gebeurde is nog niet duidelijk. Het beleid van GasTerra was in die tijd om zo veel mogelijk gas uit het Groningenveld te verkopen. Leidinggevenden van het handelshuis verklaarden vorige week aan de enquêtecommissie dat ze halverwege het jaar wel hun vraagtekens plaatsten bij de hogere productie. Ze kregen van ambtenaren van het ministerie als antwoord dat ze gewoon door moesten gaan met hoe ze werkten.

Onduidelijk waarom Kamp de Kamer niet alsnog juist informeerde

Het is onduidelijk waarom Kamp vervolgens in 2015 niet alsnog de Kamer juist informeerde. Een paar weken na de publicatie van het OVV-rapport ging Kamp over de conclusies in debat. CDA-Kamerlid Agnes Mulder vroeg hem toen specifiek naar de hogere winning. “Kijkt de minister, met het rapport van de onderzoeksraad in de hand, daar nu anders op terug?”

Mogelijk komt hier later nog duidelijkheid over. Een optie kan zijn dat Kamp de reconstructie pas later onder ogen kreeg. De oud-minister wordt in oktober nog een keer verhoord door de enquêtecommissie. Dan zal het vooral gaan om de latere jaren van zijn ministerschap.

De hoge productie van 2013, een record sinds 1981, is een pijnlijke gebeurtenis. Begin dat jaar had de toezichthouder Kamp geadviseerd de gaswinning te verlagen. De veiligheid van de Groningers stond op het spel, omdat niet langer aangenomen kon worden dat bevingen maximaal een kracht van 3,9 op de schaal van Richter hadden.

Kamp beschikte niet over alle informatie toen hij in 2013 besluit nam

Het verhoor met Kamp verliep soms moeizaam. Hij kon zich sommige momenten niet meer precies voor de geest halen. Ook betrok hij vaak kennis of informatie uit een latere periode in zijn antwoorden. De commissie wilde juist stapje voor stapje door de jaren heen, om zo een beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd op basis van welke informatie.

De eerste anderhalf uur werd vooral stilgestaan bij het besluit van Kamp begin 2013 om de productie nog niet te verlagen. De enquêtecommissie wilde duidelijkheid krijgen over welke informatie er op dat moment al bij de minister bekend was.

Uit eerdere verhoren was naar voren gekomen dat GasTerra in november 2012 al had berekend dat er mogelijk 20 miljard kuub minder gas gewonnen kon worden. Deze informatie was op het ministerie bekend, maar Kamp werd hier niet van op de hoogte gebracht.

Veiligheid stond volgens Kamp op één

Kamp benadrukte in zijn verhoor dat hij in 2013 niet koos voor een verlaging van de gaswinning omdat hij niet voldoende informatie had. Hij wilde alleen een besluit nemen dat hij kon onderbouwen. De veiligheid stond in die tijd wel voorop, maar de leveringszekerheid in het oog houden was ook van cruciaal belang.

Achteraf heeft Kamp spijt dat hij toen niet heeft gezegd dat er ook geen extra gas gewonnen mocht worden.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services