Grote zorgen in Kamer over problemen bij jeugdbescherming: ‘Code gitzwart’

Posted on

Oppositiepartijen maken zich grote zorgen over de problemen bij de jeugdbescherming. De overheid faalt in haar taak om kinderen te beschermen, concluderen inspecties en onderzoekers. Het kabinet en de coalitie delen de zorgen. Maar boven op de 40 miljoen euro die extra wordt uitgetrokken, komen er geen concrete maatregelen voor de korte termijn.

Het is “code gitzwart” voor de jeugdzorg en jeugdbescherming, stelde Lisa Westerveld (GroenLinks). De Kamer ging donderdag in debat naar aanleiding van het zorgwekkende rapport van Universiteit Leiden.

De onderzoekers concludeerden dat de overheid ernstig tekortschiet bij het beschermen van de kwetsbaarste kinderen. Het gaat om kinderen die vanwege een onveilige thuissituatie onder toezicht staan of uit huis zijn geplaatst.

Het is niet de eerste keer dat iemand de noodklok luidde. De inspecties trekken al sinds 2019 aan de bel. Ze stellen dat de overheid onvoldoende verantwoordelijkheid neemt. Sinds 2015 is de uitvoering van de jeugdbescherming een taak van de gemeenten.

Intussen bezwijkt de hele keten: kinderen staan lang op de wachtlijst, ze krijgen niet op tijd de juiste hulp en hulpverleners kampen met een hoge werkdruk.

CDA: ‘We hebben geen ‘toverstok’

Inmiddels weten de inspecties niet meer hoe ze nog kunnen bijdragen aan een verbetering. Ze riepen het kabinet eerder deze week op om met een crisisaanpak te komen.

In een brief lieten minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugd) woensdagavond weten dat het kabinet de komende vier jaar 40 miljoen euro extra uittrekt om de acute problemen aan te pakken. Het geld moet terechtkomen bij jeugdzorginstellingen en is bedoeld voor onder meer het aantrekken van extra personeel.

De oppositie was niet te spreken over de brief. “Er spreekt slechts een crisisgevoel uit de brief, maar geen crisisaanpak”, zei Kamerlid Songül Mutluer (PvdA) in het debat.

“Ik ben het ermee eens dat dit geen crisisplan is”, zei Weerwind. De minister benadrukte dat het kabinet beseft dat de nood hoog is en dat de kabinetsleden al in de modus van crisisaanpak zitten. De oppositiepartijen namen hier geen genoegen mee. Ze willen dat het kabinet met concrete maatregelen voor de korte termijn komt.

De coalitiepartijen vinden het ook tijd voor een crisisaanpak, maar benadrukten tegelijkertijd dat er geen simpele oplossingen zijn. “De problemen los ik nu niet met een toverstok op”, zei CDA-Kamerlid René Peters. “Er is geen silver bullet”, vulde VVD’er Ruud Verkuijlen aan.

Is kinderen uit huis plaatsen nog te rechtvaardigen?

In het debat vroegen veel partijen zich af of het nog wel legitiem is om kinderen uit huis te plaatsen. Deze vraag stelden de Leidse onderzoekers ook in hun rapport. “Is het te rechtvaardigen dat een overheid zich bemoeit met het gezinsleven als kinderen en ouders niet echt geholpen kunnen worden?”

Kamerleden vrezen, los van acute gevallen, dat een uithuisplaatsing in sommige gevallen tot meer schade kan leiden. Het kabinet gaat op verzoek van Don Ceder (ChristenUnie), gesteund door de coalitie, bekijken of kinderen met de nodige extra ondersteuning langer thuis kunnen blijven. Er moet dan steun komen vanuit het lokale netwerk en voorzieningen, zoals de wijkagent.

Kabinet komt vanaf dit najaar met meer maatregelen

Het kabinet gaf geen gehoor aan de wens van de oppositie om meer dan 40 miljoen euro uit te trekken voor het oplossen van acute problemen. De partijen hekelden daarnaast de verwachting van het kabinet dat de gemeenten hetzelfde bedrag bijleggen.

De oppositiepartijen hadden ook gehoopt dat het kabinet op korte termijn met een landelijke norm voor de zogenoemde caseload zou komen. Dat is het aantal kinderen dat een medewerker onder zijn hoede heeft. Jeugdzorg Nederland liet eind maart weten dat dit aantal veel te groot is.

Weerwind zei dat hij zorgvuldig te werk wil gaan. Om tot een landelijke norm te komen, wil hij dit najaar eerst met de betrokken partijen om de tafel gaan en onafhankelijk onderzoek afwachten.

Andere maatregelen op de korte termijn komen er evenmin. Het kabinet werkt wel aan oplossingen voor de langere termijn. Zo komt er een regeling die mensen moet stimuleren om in de jeugdzorg te gaan werken. Ook moet het voor jeugdbeschermers makkelijker worden om kinderen door te verwijzen. Dit systeem is nu nog te ingewikkeld en doorverwijzen is daardoor een tijdrovende klus. Daarnaast komt Weerwind in november met een plan van aanpak om de rechtsbescherming van ouders en kinderen beter te beschermen.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services